Loading

FastaTech

HW MONITORING - ANALÝZA DAT Z PLC - IOT SENSORY

O nás

Firma FastaTech má dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje softwaru pro komunikaci s hardwerovými zařízeními použitými v průmyslu i v domácnostech. Zabýváme se také vývojem analytických nástrojů pro rychlé zpracování a zobrazení dat z vašich IoT sensorů, PLC či jiných smart zařízení. Pomůžeme vám také s integrací informačních systémů.

Naše služby

Naším posláním je přiblížit svět platformy IO a platformy pro analýzu dat a usnadnit to zákazníci k jeho využití a prospěchu z ní. Chceme dát našim zákazníkům přátelský způsob získávání a ovládání jejich dat a také jim pomáhat s integrací svých systémů. Specializujeme se na tvorbu webových aplikací pro analýzu dat a aplikace pro získávání a integraci dat, ale my mohou také vytvářet libovolnou aplikaci v závislosti na potřebách zákazníka (např. webové aplikace, mikro služby, mobilní aplikace, back-end služby, API apod.).

Pro naše zákazníky jsme realizovali projekty řešící např. sběr a analýzu dat z PLC a dalších zažízení komunikujících pomocí proprietálních protokolů (ModBus, CanBus, SMA, Fronius, Refusol, Danfoss, Aurora, Kaco, Spinel97, Satcom, Sunways, Delta) a mnoho dalších. Není problém realizovat komunikaci a sběr dat z vašich zařízení dle jiného komunikačního protokolu a zobrazit agregovaná data přehledně ve webovém prostředí nebo mobilní aplikaci.

 

 

 

 

 

Realizované projekty

THub.io - https://thub.io

THub is our in-house project and is currently being actively developed. It is an open data analytics platform to process and plot any incoming values mainly from internet of things (IoT), but it can be used to analyze basically any data. The system offers REST API and other APIs will follow (such as MQTT, SigFox, etc.). Data is processed in real time and plotted using various charts and graphs. Minimum, maximum and average values are calculated automatically from the incoming data.

 

Acu Analytics - https://acu.fastatech.cz

Consists of a proprietary data analytics platform currently developed for commercial purposes and hardware devices which serves the data. Main feature of this application is to give a customer tool for the analysis of data from intelligent batteries. Data is collected from AcuBox (similar to FastaBox, see below), which was also developed by us (as well as the application software to collect and integrate the data). The early stage of the developed application, which is now being tested by our customer, is shown below. Release of this product is planned for 2018. Accessto the application cannot be provided due to licence agreement.